Asmat – nejobávanější kanibalové

Asmat tribe – Nová Guinea – Západní Papua (Irian Jaya)

Asmatská lebka

Lebka kmene Asmat – Agats Photo©JahodaPe­tr.cz

Asmtská kultura lebek – Agats Asmatské muzeum

Asmat – lebka sloužící jako polštář*Photo©ar­chiv Petra Jahody*

Asmatská lebka

Lebka kmene Asmat-Agats Photo©JahodaPe­tr.cz

Asmat. Slovo které dlouho nahánělo lidem hrůzu. Asmat, slovo, které se stalo synonymem pro kanibaly. Asmat, v době válek pojídali mozky nepřátel smíchané se ságovými červy přímo z jejich rozpolcených lebek. Na území kmene Asmat nenávratně zmizel syn guvernéra státu New York. Asmat používali lidské lebky místo polštáře. Asmat, slovo, které vzbuzuje více než respekt …

Návštěvou kmene Asmat, můžeme zakončit expedici ke stromovým lidem kmenů Korowai a Kombai.

Asmat – Lovci lebek – Západní Papua

Asmat, jsou nejproslulejším kanibalským kmenem na Papui. Lidské lebky používaly na podložení hlavy místo polštáře. Pojídali mozky nepřátel smíchané se ságovými červy přímo z jejich rozpolcených lebek. Žijí na ostrůvcích v magrovových porostech nedaleko od moře, na jižní straně západní poloviny Ostrova Nová Guinea. Asmat staví dlouhé domy, kde žijí společně. Každá rodina má vyhrazeno své vlastní ohniště. V dlouhém domě jich bývá šest až deset.

Válečné lodě kmene Asmat

Nazí Asmaté na válečných lodích Photo©archiv Petra Jahody

Kromě toho, že Asmat byli obávanými lovci lebek, byli i lovci jmen. Každý člověk musel dostat jméno po někom zemřelém, nebo po zabitém protivníkovi. Jména děti dostávaly až v několika letech, teprve po té, co se vesnice vydala zabít některého muže z nepřátelské vesnice. Museli znát jméno toho muže a vzít jeho lebku do své vesnice. Jen tak mohl člověk získat jméno.

Asmat lebky nejen lovili, ale také uctívali. Lebky zemřelých zbavili mozku a oční i nosní otvory ucpali, aby tudy nemohl ven, nebo dovnitř, zlý duch. Takto upravené a ozdobené lebky si Asmat vystavili na čestném místě v dlouhém domě. Pověst krutých kanibalů kmene Asmat je dnes naštěstí již minulostí. Misionáři zde odvedli velký kus práce. Díky tomu, dnes k Asmatům můžeme na „návštěvu“.

Papua – Asmat – zmizení Rokefelerovy expedice

Řezbářství kmene Asmat

Řezbářské motivy kanibalského kmene Asmat Photo©JahodaPe­tr.cz

Asmat vesnice se nalézají ve spleti řek, ostrůvků a slepých ramen tvořených mangrovovými porosty zasahujícími hluboko do vnitrozemí západní Papui. V deltách řek se mění výška vodní hladiny podle přílivu a odlivu. Říká se, že toto se projevuje až 100 km od moře.

Asmat kultura přitahovala badatele, jejich zručnost v řezbářství zase sběratele. Počátkem sedmdesátých let na území kmene Asmat pravděpodobně zahynul i Michale Rokefeller, který sem vedl expedici pracující pro New Yorské muzeum. Michael Rokefeller pravděpodobně zahynul na území kmene Asmat

V roce 1961, zmizel v pralesích na jihu ostrova, 23-letý Američan, syn guvernéra státu New York. Nikdy nebyl nalezen. Ani pátrací a záchranná skupina na území Asmat nic nezjistila. Dnes se můžeme jen dohadovat, zda byla expedice přepadena, zabita a snědena, nebo se stalo cokoli jiného. V oblasti, kde je domovem kmen Asmat, žijí také velcí mořští krokodýli. Je tedy možné, že posádka pouze zabloudila v mangrovách, možná se jim převrhla loď a nakonec byla sežrána krokodýly. Ale nedá se vyloučit ani to, že se stala obětí kanibalských bojovníků kmene Asmat…

Asmat – vynikající řezbáři – západní Papua

Řezbářství kmene Asmat

Řezbářství kmene Asmat v Agats Photo©JahodaPe­tr.cz

Příslušníci kmene Asmat věří, že pocházejí ze dřeva, proto je pro ně dřevo posvátné. Již v dávných dobách z něj kamennými a kostěnými nástroji vyřezávali nádherné věci. Asmat jsou považování za nejlepší řezbáře doby kamenné.

Jejich bubínky, sošky, vyřezávané lodě a ozdoby domů jsou obdivuhodné. Mnohé originály dřevořezeb od Asmat dnes putují z Papui do Evropy, nebo Ameriky a zdobí některá německá, či americká muzea, galerie, či domácnosti. Řezbářství kmene Asmat se stalo výborným artiklem na světových burzách, dražbách i aukcích.

Dnes již civilizovaní Asmat používají kovové nástroje. Jezdí za nimi někteří, zejména němečtí obchodníci, kteří si od nich nechávají zhotovit velké množství sošek a posléze s nimi v Evropě, nebo Americe obchodují. Díky tomu se dnes dá území Asmat považovat za bezpečné a kanibalismu se zde turisté již nemusí obávat…

Asmat and Korowai & Kombai stromoví lidé – Západní Papua

Papua-stromoví lidé-Kombai

Kombaiské ženy Photo©JahodaPe­tr.cz

Papua-stromoví lidé-Kombai

Kombaiský stromový dům Photo©JahodaPe­tr.cz

Papua-stromoví lidé-Kombai

Kombaiský muž Photo©JahodaPe­tr.cz

Území kmene Asmat leží nedaleko od řeky Brazza, kde žijí kmeny stromových lidí Korowai a Kombai. Proto je možné návštěvu území Asmat spojit s expedicí ke stromovým lidem.

Papua-stromoví lidé-Kombai

Kombaiové v ságových polích jsou většinou přátelští. Slečna Eva má ráda děti Photo©JahodaPe­tr.cz

I plavba na lodích několik set kilometrů proti proudu řek je více než zajímavá. Krokodýlů se obávat nemusíte. Loví většinou v noci a dnes již jsou velmi plaší, je obtížné je vidět a horním toku jsou již jen malí krokodýli. Zatím jsme živého krokodýla na území kmene Asmat, ani u kmenů Korowai a Kombai, ještě neviděli.

Kmen Asmat – Programy expedic

Programy cest ke kmeni Asmat: