Papua – Kmen Dani v Baliemském údolí

Baliemské údolí a kmen Dani čekali na své objevení velmi dlouho. Papuánská vysočina patřila k nejpozději prozkoumávaným oblastem Nové Guinei. Vysoké hory na západní Papui (Irian Jaya) se obecně považovaly za neobydlené. Teprve až v roce 1938 si pilot Richard Archhbold všimnul, že mezi čtyřtisícovými horami je velké hluboké údolí, kde jsou jasně viditelná pole, taková, jaká znal z Evropy. Tak bylo zcela náhodně objeveno Baliemské údolí a Dani tribe.

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Tato válka Daniů byla demonstrační, ale někdy zde byli i oběti na životech. Photo©JahodaPe­tr.cz

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Luděk Uzel

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

V roce 1966 během války Daniů zemřelo za pouhou jednu minutu 60 lidí. Od té doby jsou války zakázené" Photo©JahodaPe­tr.cz

Baliemské údolí" Západní Papua (Irian Jaya)

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Když někdo zemře Daniské ženy potřou svá těla hlinkou. Photo©JahodaPe­tr.cz

Baliemské údolí, obývané kmenem Daniů, je nejúrodnější částí vysočiny západní poloviny ostrova Nová Guinea – Papua (Irian Jaya). Leží v nadmořské výšce kolem 1800 m a dokola kolem je ohraničeno hřebenem až 4500 m vysokých hor. Protéká jím řeka Baliem, ve které dokonce žijí i ryby. Rozloha Baliemského údolí není velká, cca 60×30 km

Kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Paní Jitka čistí sladké brambory s Daniskými ženami v údolí Baliem. Photo©Pavel Vacha

První misionář, Loyd van Stone, sem seskočil padákem až v roce 1954. Teprve tehdy začala civilizace Baliemského údolí a kmene Daniů a Laniů. Baliemské údolí se po jeho objevení stalo „branou“ do vysočiny západní Papui. Dodnes sem nevede žádná silnice, ale díky tomu, že ve Wameně bylo vybudováno velké letiště, je celé údolí zásobováno velkými nákladními letadly. Americké herculesy sem přinesly nákladní automobily i stavební stroje. Díky tomu zde mohla vzniknout síť asfaltových silnic, mohly se zde začít stavět zděné budovy atd. Přesto Balimeskému údolí ještě stále jako celku dominují slaměné střechy domů kmene Daniů.

kmen Dani – Hlavní bojovníci Západní Papui

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Josef Bojanovský

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©JahodaPe­tr.cz

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©JahodaPe­tr.cz

Daniové jsou domácím kmenem, který obýval Baliemské údolí v době jeho objevení. Na západní Papui patří Daniové k nejdekorativ­nějším kmenům

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Daniské ženy si usekávají články prstů za své zesnulé příbuzné. Photo©JahodaPe­tr.cz

Nejvíce se Daniové zdobí do války. Určitě jste již viděli fotografie Daniů s kančími kly v nose a čelenkami z peří rajek (Paradise birds). Muži nosí pouze dlouhé tenké koteky a ženy sukénky upletené z orchidejových vláken zdobené slámou a nutnou pletenou tašku přes záda (noken). Podobně jako ženy kmene Yali, i ženy kmene Dani nosí sukénky až pod zadkem.

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Daniští bojovníci jako bílé ženy" Photo©Pavel Vacha

Přesto, že Daniové byli objeveni až v roce 1938, stali se díky strategické pozici Baliemského údolí jedním z nejznámějších kmenů na Nové Guinei. Daniové obývají jednu z nejúrodnějších oblastí Papui, proto v minulosti museli o své území neustále bojovat. Časté byly i války mezi nimi samými. Vysloužili si pověst nejobávanějších lovců lebek. A to i přes to, že své nepřátele údajně nikdy nepojídali, jak to činí většina jiných papuánských kmenů.

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

S námi se můžete s Daniskými lidmi setkat tváří v tvář. Photo©Pavel Vacha

Daniové si staví kulaté, nebo oválné chýše a jejich vesnice jsou oplocené. Jsou zemědělci, podle jejich jasně ohraničených políček byli objeveni Richardem Archboldem z letadla. Zvyky a kultura Daniů jsou velmi zajímavé, dalo by se o nich popsat několik stran.

Jsou velmi dobře známé, neboť Balimské údolí a tím i kmen Daniů jsou dnes relativně snadno dosažitelné. Wamena je dosud výchozím bodem mnoha expedic. Vesnice Daniů navštěvují takřka všichni turisté, kteří se na západní Papuu vypraví. Některé vesnice dokonce dnes za poplatek předvádějí své tradice a demonstrační války.

Další věcí, díky které se stal kmen Dani známý, jsou i několik set let staré „uzené“ mumie slavných mužů kmene. V Baliemském údolí můžete vidět dvě z nich a to ve vesnicích Akima a Jiwika.

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Josef Bojanovský

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Josef Bojanovský

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Pavel Vácha

Také získávání soli luhováním banánovníkových stvolů ze solných jezírek, je poměrně známou věcí. Kmen Daniů nechvalně proslul také zvykem usekávání článků prstů žen za zemřelé příbuzné. Zohavené ruce žen je ještě stále možné často v Danijských vesnicích vidět, přestože se misionáři snaží tento zvyk vymítit.

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Luděk Uzel

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Jitka Herwigová

kmen Dani – Papuánská – Irian Jaya – ženy ve slané vodě

Photo©JahodaPe­tr.cz

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Luděk Uzel

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©Luděk Uzel

kmen Dani – Papuánská vysočina – Irian Jaya

Photo©JahodaPe­tr.cz

Kmen Dani – Programy expedic

Programy expedic ke kmeni Dani: